html kod - tr.gg - htmlkodlari - htlmkodes
  İÇ ANADOLU BÖLGESİ
 
Anadolunun orta kısmını teşkil eden coğrafî bölge. Kuzey Anadolu, Toros Dağları ve İçbatı Anadolu eşiği tarafından kuşatılmış yüksek düzlükler alanıdır. Birinci Türk Coğrafya Kongresine (1941) göre çizilen sınırları içinde yüzölçümü 151.275 km2dir. Türkiyenin yüzde 19,5i kadar yer tutar. Doğu Anadolu bölgesinden sonra alan bakımından ikinci gelir. Türkiye nüfusunun % 15,5i kadarı bu bölgede
yaşar.
İç Anadolu bölgesi dört bölüme ayrılır:a) Kuzeydoğuda Yukarı Kızılırmak bölümü, b) Bunun batısında Orta Kızılırmak bölümü, c) Kuzey batıda Orta Sakarya bölümü, d) Güneyde Konya bölümü. İç Anadolu bölgesi içinde Nevşehir ve Kırşehirin tamâmı, Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas il topraklarının çoğu, Çorum, Çankırı ve Afyon illerinin bir kısmı yer alır.
Yüzey Şekilleri
Güney Toroslar, kuzeyden Kuzey Anadolu dağları ile sınırlanan, doğudan Doğu Anadolu yücelerine doğru yükselen dağlarla çevrilidir. Bu bölgenin yüzey şekilleri daha silik ise de zemini çok yerde 1000 mden daha yüksektir.Yüksek dağlarından Kızıldağ 3025 m, Kösedağ 2815 m, Yıldızdağı 2552 m, Tecer Dağları ise 2596 mye kadar yükselirler. Ayrıca Erciyes Dağı 3916 m ve Hasan Dağı da 3286 mye ulaşır. Bölgenin en büyük bölümü Tuz Gölüdür. Sakarya ve Kızılırmak en önemli iki ırmağıdır. En büyük ovası da Konya Ovasıdır.
İklim
Kara (step) iklimi niteliğini gösterir. Kışlar genellikle sert ve uzun, yazlar çukur alanlarda gündüzleri sıcak, yayla sırtlarında serin geçer. Doğuya doğru gidildikçe kara iklimi kendini iyice gösterir.Yaz mevsimi az yağışlı olup, yağış maksimumu kış ve özellikle ilkbahara rastlar.
Bitki Örtüsü
Bölgenin büyük bölümünü meydana getiren düzlükler cılız otsu bitkilerin kapladığı bozkırlar hâlindedir. Türkiyede orman alanlarının en az yer tuttuğu bölgedir (% 5,8). Orman ancak dağ yamaçlarındadır. Akarsular boyunca söğüt ağaçları, yine sulak yerlerde kavak ağaçları bulunur.
Nüfus ve Yerleşme
İç Anadoluda km2 ye düşen nüfus yoğunluğu 37dir. Nüfusun önemli kısmı köylerde yaşar. Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas ve Kırıkkale en kalabalık şehirlerindendir.
Ekonomi
İç Anadolu bölgesi ekonomik yönden gelişmekte olan bir bölgemizdir. Enerji üretimi yönünden oldukça zengindir. Hirfanlı ve Sarıyar hidroelektrik barajları bu üretimi üslenmektedirler. Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Eskişehir ve Kırıkkale endüstri merkezlerindendir. Eskişehirde lüle taşı üretimi, şeker fabrikası, uçak fabrikası, DDY motor fabrikası; Konyada mermercilik, Seydişehir Alüminyum Fabrikası; Kayseride şeker fabrikası; Divriğide demirçelik fabrikası; Kırıkkalede makina kimyâ ve silâh sanâyii mevcuttur.
Türkiyenin tahıl üretiminin büyük bir bölümü bu bölgemizdedir. Buğday, arpa ve yulaf başlıca tahıldır. Şekerpancarı üretimi de oldukça yaygındır. Sınırlı da olsa sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Özellikle Sakarya ve Kızılırmak boyunca ekime elverişli geniş tarım alanları vardır. Hayvancılık köylülerin gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen üretim sistemiyle küçük ve büyük baş hayvancılıkta ilerlemeler kaydedilmiştir.

2. Alternatif : iç anadolu bölgesi

Türkiyenin coğrafya Bölgelerinden biri de İç Anadolu Bölgesidir. Yurdumuzun ortasında yer alır. Kuzeyde Kara deniz Bölgesi, güneyde Akdeniz Bölgesi, doğuda Doğu Anadolu Bölgesi, batıda Ege Bölgesi ile komşudur. Yüzey Şekilleri:


İç Anadolu, sınırları dağlarla çevrili, çevresine göre çukurda kalan bir alandır. Doğu tarafları biraz dağlıktır. Batı tarafları ise, düzlükler halinde Ege Bölgesinde doğru uzanır. Güneybatı düzlüklerinde de göller bulunmaktadır. İç Anadolunun geniş düzlük alanları arasın, da, güneybatı yöresindeki Konya Ovası, batı taraflarındaki Eskişehir Ovası, güneydoğu taraflarındaki Kayseri Ovası, önemli düzlük alanlarıdır. Dağlık alanları da, yer yer dağların ya da birkaç dağın meydana getirdiği dağ gruplarının bulunduğu yerlerdir. Bölgenin başlıca dağları arasında Ankara yakınlarındaki Elma Dağı, Kayseri yakınlarındaki Erciyes Dağı, güneydeki Hasan Dağı, Yozgatın doğusundaki Akdağ, Sivas taraflarındaki Yıldız Dağı yer almaktadır. Akarsular:


İç Anadolu Bölgesinde. Türkiyenin en uzun nehirleri bulunmaktadır. Yurdumuzun en uzun akarsuyu olan Kızılırmak, büyük bir yay çizerek İç Anadoluda dolanır ve kuzeyde Bafra Ovasında Karadenize dökülür. Öbür uzun nehrimiz olan Sakarya da, Ankaradan gelen Engürü Çayı ile Eskişehirden gelen Porsuk Çayını alarak Karadenize dökülür. Her iki nehirde de, büyük barajlar yapılmıştır. Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı Barajı ile Sakarya üzerindeki Sanyar Barajından büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Sarıyer’de büyük bir elektrik santralı yapılmış ve hizmete girmiştir. Hirfanlıda da, büyük bir baraj gölü meydana getirilmiştir. Göller:


İç Anadoluda, irili ufaklı göller bulunmaktadır. Güneybatı bölümündeki çukurluk alanlarda, çeşitli büyüklüklerde göller bulunur. Buralardaki bazı göller, bataklık alanlar halindedir. İç Anadolunun en büyük gölü, yurdumuzun ikinci büyük gölü olan Tuz Gölüdür. An karanın güneyinde, Koçhisarda olan Tuz Gölü, dünyanın en tuzlu göllerinden biridir. Fazla derinliği yoktur. Göl yazın kurur ve dibinde büyük bir tuz tabakası meydana gelir. Buradaki tuzlar, yurdumuzun tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. İklim: İç Anadolunun sert bir iklimi vardır. Her tarafı yüksek dağlarla çevrili olduğu için, deniz etkisi hemen hiç bir yerinde görülmez. Kışlar çok soğuk geçer. Yazlar da çok sıcak ve kurak olur.


Yağışlar, ilkbahar ve sonbahardadır. Kışın, oldukça bol kar yağar.


Yeşillik yerler, genellikle suların ırmakların bulunduğu alanlardadır, iç Anadoluda, kuraklık sebebi ile yazın cılız otlar büyük bir alan kaplar. Nüfus ve Şehirler: iç Anadolu yurdumuzun az nüfuslu bölgelerinden biridir. Bol yağmur alan dağ yamaçları ile dere ve ırmak boylarındaki sulak ovalar oldukça kalabalıktır. Halk, genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmektedir. Tahıl en çok ekilen ekinlerdir. Bunlar arasında buğday ve arpa başta gelir. Eskişehir, Konya Ovaları, yurdumuzun birer tahıl ambarı durumundadır.
 
  Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
http://www.turkmayasi.tr.gg/   StilNet  OyunHangarı.tr.gg Tumhepsiburada.TR.GG  Hyperend.Tr.Gg Mehmet-Altiner.Tr.Gg  Html Kodları Hakan-Fan Site Reklamı Yap   
www.pazarlamaca.tr.gg
BahisDelisi.TR.GG

Web Tasarım

Bedava - Sitem | TR.GG | Bedava sitem | Html Kodları | Htmlkod | Html kod | Javascript| Webmaster Araçları | Toplist | Fenerbahçe | Haber 7 | Haber7 | Photoshop CS3 | Photoshop | Galeri | Samanyolu haber | Son dakika | Youtube | Frmtr | Banner | Sitene banner yap | Metin2 | Ttnet | Adsl | Bushido | Komik videolar | Komik yazılar | Grup hepsi | Müzik dinle | Kurban Bayramı | Sitene ekle | Tr.gg toplisti | Tr.gg toplist | Siteni ekle | Hareketli gifler!hakan kandemir